امید ایزدپناهی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
دانشگاه مربوطه : موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
وضعیت : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
زمینه های تحقیقاتی : - بررسی عددی حرکت قطره درون میکروکانال توسط پدیده الکترووتینگ کنفرانس: شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها – دانشگاه رازی ) آبان 1394) - بررسی عددی حرکت قطره با سطح آزاد بر روی سطح جامد توسط پدیده الکترووتینگ کنفرانس: دومین کنفرانس سراسری توسعه محروری مهندسری عمرران، معمراری، برق و مکانیک ایران- دانشگاه گرگان )آذر 1394)  Experimental investigating the effect of PCM on solar air heater with fin Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation (ICREDG) – (2019)  Numerical investigation of water drop movement within a microchannel under electrowetting phenomenon JOURNAL: Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology- (2016)  Droplet actuation by electrowetting phenomenon within microchannel JOURNAL: World Journal of Economics and Engineering” (WJEE)- (2015) - ثبت اختراع - سامانه هوشمند رادیویی و الکترو مکانیکی کنترل س رعت خودرو )1388) - طراحی و ساخت اولین خودروی تما برقی (EV (خراسان جنوبی ) مه ر )1388
سوابق تحصیلی :

سوابق تدریس:  اولین دوره طراحی سامانه های تامین انرژی در ساختمان انرژی صفر (ZEB( - (در ح ال برگزاری( مدت دوره: 145 ساعت محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد  اولین دوره ارزیابی و تحلیل فنی نیروگاه فتوولتاییک با ن ر اف زار matlab( – درح ال برگزاری( مدت دوره: 80 ساعت محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد  دومین دوره بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی – )پاییز 1398) مدت دوره: 108 ساعت محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد  اولین دوره بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی – )پاییز 1398) مدت دوره: 108 ساعت محل برگزاری: با مشارکت مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد 4  اولین دوره طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی – )تابستان 1398)

سوابق کاری :

 مدیرعامل شرکت: آرکا انرژی سورین کاویان) مشاور و پیمانکار انرژی های تجدیدپذیر( مدت فعالیت: فروردین 1396 تا کنون پروژه های مهم:  تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات خراسان جنوبی  تامین تجهیزات 20 نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات خراسان جنوبی  توسعه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی داورزن سبزوار  مدیر طرح و توسعه 2 شرکت: سازه ماندگار خورشید هشتم ) مشاور و پیمانکار انرژی های تجدیدپذیر( مدت همکاری: از مهر 1397 تا دی 1398 پروژه های مهم:  طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات مهندس شریعت زاده  طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات دکتر رجایی  طراحی،تامین و اجرا نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات آقای زیرک زاده  مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت: سنگ باد بهمن شرق ) توسعه دهنده انرژی های تجدیدپذیر( مدت همکاری: از دی 1396 تا شهریور 1397 پروژه های مهم:  نیروگاه بادی 50 مگاواتی پدیده مروزیست )خواف(  16 نیروگاه 710 کیلوواتی خصوصی در منطقه خواف  مدیر بازرگانی شرکت : انرژی پاک سروش هرمزان ) توسعه دهنده انرژی های تجدیدپذیر( مدت همکاری: از آبان 1394 تا تیر 1395 پروژه های مهم:  نیروگاه بادی 100 مگاواتی منطقه سنگان خواف  مینی پاالیشگاه 000/40 بشکه ای اروند  طراح و کارشناس تاسیسات مکانیک ساختمان شرکت: کاوش انرژی )مشاور و پیمانکار تاسیسات ساختمان( مدت همکاری: از تیر 1392 تا فروردین 1393 پروژه های مهم:  کوهسرمال  هتل B1 و B2 در مجموعه آبادگران  زائرسرا تبریزی ها )طبرسی(  برج مسکونی ققنوس )کفایی(  مجموعه مسکونی ملک آباد 13 3  مجموعه ویالیی گلشید  مجموعه تاالر عروس شاندیز  مجتمع تجاری ویالشهر  رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه شرکت: ایده گستر ماهان بیرجند مدت همکاری: از بهمن 1388 تا کنون پروژه های مهم:  ساخت و توسعه اولین خودرو الکتریکی دو نفره شرق کشور )1387)  ساخت اولین هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمل بار استان خراسان جنوبی )1388)  توسعه مجموعه فوالد کاویان گناباد 4 .دوره های مهارتی و گواهی نامه ها:  بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) آذر 1398)  مدیریت پروژه بر اساس الگوی PMBOK موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) آبان 1398)  طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) مهر 1398)  برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نر افزار project Microsoft موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) تیر 1398)  نصب پانلهای خورشیدی موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) خرداد 1398)  کارآفرینی با رویکرد KAB تکمیلی موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) اسفند 1397)  تکنیک های مدیریت و رهبری موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) اسفند 1397)  کارآفرینی با رویکرد KAB مقدماتی 5 موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) دی 1397)  طراحی و شبیه سازی سیستم های فتوولتاییک با نر افزار PVsyst موسسه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) مهر 1397)  طراحی اتاق تمیز (room clean( موسسه: انجمن صنعت تاسیسات ایران )تیر 1396)  آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارگزان تحت پوشش پیمانکاران موسسه : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ) آذر 1395)  اطفا حریق مناسب در ساختمان موسسه: دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان ) مرداد 1395)  آموزش نکات علمی و اجرایی طراحی، محاسبه، نظارت بر سیستم های گرمایش از کف موسسه: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – دفتر منطقه شمال شرق ) مرداد 1395)  مدیریت انرژی موسسه: مرکز ملی مدیریت انرژی – مشترک با سازمان جایکا ژاپن ) مهر 1393)  گواهی زبان انگلیسی SCC11 موسسه: موسسه آموزشی و فرهنگی زبانسرا ) فروردین 1385)  گواهی نامه پایان دوره مهارتی زبان انگلیسی – شنیداری و گفتاری موسسه : مرکز برنامه ریزی و آموزش نیرروی انسرانی وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی) فرروردین )1385  گواهی نامه پایان دوره مهارتی زبان انگلیسی – مبانی و اصول پایه موسسه : مرکز برنامه ریزی و آموزش نیرروی انسرانی وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی) فرروردین )1385

دوره های آموزشی مدرس
فیلم آموزشی PVsyst

فیلم آموزشی طراحي و شبیه سازي سیستم هاي فتوولتائیک با نرم افزار PvSyst

فیلم آموزشی طراحي و شبیه سازي سیستم هاي فتوولتائیک با نرم افزار PvSyst