دکتر امین توحیدی وحدت
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه تگزاس A&M
وضعیت : فارغ التحصیل مقطع دکتری
زمینه های تحقیقاتی : ساخت ناب، مشاوره مدیریت (MC)
دوره های آموزشی مدرس