دکتر امین معین الدینی
رشته تحصیلی : عمران- حمل و نقل
دانشگاه مربوطه : دانشگاه امیرکبیر
وضعیت : دانشجوی دکترا
زمینه های تحقیقاتی : شبیه سازی،لجستیک
دوره های آموزشی مدرس
(محصولی یافت نشد)