دکتر فرزاد پور رحیمیان
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه Teeside انگلستان
وضعیت : عضو هیئت علمی
زمینه های تحقیقاتی : واقعیت مجازی و افزوده،مدل سازی اطلاعات ساخت، فناوری اطلاعات در صنعت ساخت
سوابق تحصیلی :

دکتر فرزاد پور رحیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه Teeside انگلستان و برنده جایزه BuildingSMART International 2018 می باشند

دوره های آموزشی مدرس
(محصولی یافت نشد)