دکتر محمد حسین مشایخی
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه امیرکبیر
وضعیت : دانشجوی دکترا
زمینه های تحقیقاتی : مدل سازی اطلاعات ساخت،بلاک چین، مدیریت مالی
دوره های آموزشی مدرس
(محصولی یافت نشد)