دکتر محمد حسین کاوه
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علم و صنعت
وضعیت : دانشجوی دکترا
زمینه های تحقیقاتی : همزاد دیجیتال (digital twin)، مدیریت دارایی ، روش های نوین تعمیر و نگهداری آب و فاضلاب
دوره های آموزشی مدرس
(محصولی یافت نشد)