دکتر کامبیز رسولخانی
رشته تحصیلی : دکتری مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه Texas A&M آمریکا
وضعیت : فارق التحصیل مقطع دکتری
زمینه های تحقیقاتی : نگاهی نو به تاب آوری زیرساخت های شهری
دوره های آموزشی مدرس