سارا آقاسی زاده شعرباف
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری و انرژی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه هنر تهران
وضعیت : کارشناسی ارشد معماری و انرژی
زمینه های تحقیقاتی : انتخاب کاراترین عایق حرارتی به لحاظ انتقال حرارت و صرفه جویی اقتصادی، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی، 1393 میزان تاثیر عایق های متحرک بر کاهش هدررفت حرارت از گلخانهها در پهنه اقلیمی سرد مطالعه موردی: شهر تبریز، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی، 1393 بهینه یابی مکان بازشوها به منظور ایجاد تهویه طبیعی درفضای داخلی رستوران، چهارمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان، 1395
سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی معماری - دانشگاه فردوسی مشهد 92-87 موضوع پایان نامه: طراحی پارک تحقیقاتی انرژی های نو مشهد کارشناسی ارشد معماری و انرژی - دانشگاه هنر تهران موضوع پایان نامه: تحلیل عملکرد پلهای حرارتی ایجاد شده در بالکنها و ارائه راهکارهای موثر درجهت کاهش آنها )نمونه موردی : تهران(

سوابق کاری :

مسئول بخش انرژی واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم شیشه تهران 97-96 تدریس واحد تنظیم شرایط محیطی – موسسه غیرانتفاعی بینالود 98 همکاری با شرکت مشاوره معماری سروستان در خصوص تحلیل آکوستیکی سالن آمفی تئاتر پروژه مشهد 2 فعالیت های جانبی 95 همکاری در برگزاری ورکشاپ سازه های قیچی سان – دانشگاه فردوسی مشهد 96 همکاری در برگزاری ورکشاپ سازه های پانتوگراف – دانشگاه علم و صنعت تهران 96 سخنرانی در نخستین سمینار تخصصی نمای ساختمان با موضوع پروسه طراحی و مهندسی پوسته های شیشه ای

دوره های آموزشی مدرس
فیلم آموزشی dialux

فیلم آموزشی دوره جامع و کاربردی نرم‌ افزار DIALux evo برای طراحی و محاسبات فنی روشنایی

فیلم آموزشی دوره جامع و کاربردی نرم‌ افزار DIALux evo برای طراحی و محاسبات فنی روشنایی