مهندس سعید خلیلی قمی
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه UTM مالزی
وضعیت : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
زمینه های تحقیقاتی : مدل سازی اطلاعات ساخت، توسعه پایدار و ساختمان سازی سبز
دوره های آموزشی مدرس
مدیریت و کنترل پروژه بر بستر BIM

مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی بر بستر BIM

مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی بر بستر BIM