مهندس هومن آزاد
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه مدیترانه شرقی ، فاماگوستا ، قبرس شمالی ، لیسانس علوم در فیزیک حالت جامد ، دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز تهران
دانشگاه مربوطه : دانشگاه مدیترانه شرقی ، فاماگوستا ، قبرس شمالی
وضعیت : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
زمینه های تحقیقاتی : performance عملکرد انرژی ساختمان ها design طراحی خنک کننده و گرمایش ساختمانها و مدل سازی سیستمها و تجهیزات HVAC.  طراحی سیستم های VRF (Variable Refrigerant Flow). engineering مهندسی انرژی حرارتی خورشیدی در سیستم های گرمایش آب.  ایجاد و توسعه شبکه های B2B در صنعت HVAC.
دوره های آموزشی مدرس
فیلم آموزشی TRANSYS 18

فیلم جامع آموزشی نرم افزار ترنسیس ۱۸

فیلم جامع آموزشی نرم افزار ترنسیس ۱۸