دکتر جواد حداد
رشته تحصیلی : دکتری مدیریت مهندسی با گرایش تکنولوژی
دانشگاه مربوطه :
وضعیت : فارغ التحصیل مقطع دکتری
زمینه های تحقیقاتی : مدیریت مهندسی با گرایش تکنولوژی - قراردادهای بین المللی پروژه های عمرانی و صنعتی
سوابق تحصیلی :

- دکتری مدیریت مهندسی با گرایش تکنولوژی - مولف و مدرس مرجع قراردادهای بین المللی پروژه های عمرانی و صنعتی

دوره های آموزشی مدرس